Disclaimer
1. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stuff4Smartphones is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopieren.

2. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stuff4Smartphones niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stuff4Smartphones aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

3. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stuff4Smartphones geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

4. Stuff4Smartphones maakt gebruik van cookies. Het gebruik daarvan heeft uitsluitend tot doel het bezoek van de website te vergemakkelijken. De gegevens die worden verzameld worden niet met derden gedeeld, tenzij een daartoe bevoegde overheid dat beveelt. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij het plaatsen van een bestelling worden opgeslagen.